Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale chorób wewnętrznych

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   , umowa do wglądu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 21.03.2016     do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2016r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 01.04.2016 do 31.03.2018 r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r.).

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, warunki – pikli DOCX Word spakowane zip ) – pobierz tutaj

Chodzież. dn. 13.03.2016
Krzysztof Szplit

 

 

 

 

Dyrektor

 

Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki