Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Zakład Przyrodoleczniczy

Zakład Przyrodoleczniczy realizuje świadczenia w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Adres:
ul. Bosa 2
64-800 Chodzież.

W sprawie zapisu na zabiegi ( obowiązuje kolejka oczekujących )
tel. 67 28 26 789

Rehabilitacja domowa

tel. / fax do rejestracji na zabiegi domowe : 67 28 26 799

Nowa usługa refundowana przez NFZ od 1 stycznia 2018 proponowana dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do ambulatoryjnej placówki rehabilitacyjnej.

Zabiegi takie realizowane są bezpośrednio w domu pacjenta, przez dochodzącego rehabilitanta.
Zasięg działania naszej placówki to powiat chodzieski.

Zasady zapisu pacjentów do kolejki oczekujących ze skierowaniem o statusie „PILNE”

Pacjent ze skierowaniem „PILNE” z poradni od lekarza rodzinnego lub specjalisty jest zobowiązany dostarczyć uzasadnienie pilnej rehabilitacji ambulatoryjne lub domowej, wystawione przez lekarza kierującego. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie.
Powyższe zasady nie dotyczą:

  • pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych, urazach) w okresie do 6 miesięcy od dnia powstania ogniskowego zapalenia mózgu,
  • pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie układu kostno-stawowo-mięśniowego i po amputacjach kończyn do 6 miesięcy od zabiegu.

 

Kontakt w sprawie zapisu do kolejki oczekujących – tel. 67 28 26 795 ( ordynator ) a także osobiście  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.

Kto może pobierać świadczenie rehabilitacji domowej?

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Na jakiej podstawie udzielane są zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych?

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych realizowane są na podstawie ważnego skierowania wystawionego  przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( rodzinnego ) lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Informacje dodatkowe:

Świadczenia są wykonywane w trybie planowym, co za tym idzie, zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszystkie procedury medyczne wykonywane w trybie planowym podlegają zapisowi do kolejki oczekujących.

Rejestracja skierowań i zapis do kolejki oczekujących odbywa się na podstawie ważnego skierowania pod numerem tel. 67 28 26 799 lub w Recepcji Fizjoterapii Ambulatoryjnej ( wtorek – czwartek godz. 9:00 – 15:00 ).

W ramach umowy z NFZ Szpital Powiatowy w Chodzieży wyznaczył 1 etat magistra fizjoterapii ( poniedziałek – piątek godz. 7:25 – 15:00) do obsługi fizjoterapeutycznych wizyt domowych.

 

 

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki