Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w  Chodzieży  informuje, iż  Szpital otrzymał środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu „S” na potrzeby Szpitala. Środki te przyznano Szpitalowi na podstawie Zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów. Przyznana kwota dotacji celowej wynosi 365 224 złote. W dniu 21.07.2020 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę nr 12/2020/ZD o sfinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa zakupu ambulansu typu „S”na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala w Chodzieży. W umowie określono min. czas realizacji tego zadania, który będzie trwał od 21.07.2020 do 31.12.2020. Szpital dołoży wszelkich starań , aby wywiązać się rzetelnie z wszystkich warunków umowy  i zakupić nowy ambulans typu „S”, który będzie wykorzystywany na potrzeby wszystkich mieszkańców powiatu chodzieskiego i innych osób potrzebujących profesjonalnej pomocy medycznej.

Rozmiar czcionki