Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa  realizuje kolejny Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich :

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, iż Szpital otrzymał środki finansowe z przeznaczeniem na realizację pozytywnie ocenionego wniosku: „Rozwój innowacyjności poprzez  zakup robotów rehabilitacyjnych”.

Całkowita wartość Projektu: 997 448,00
Kwota dofinansowania         : 996 519,99

 Środki  finansowe w wysokości 996 519,99 zł zostały przyznane Szpitalowi przez  Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Medycznego, Subfunduszu terapeutyczno- innowacyjnego.

W październiku 2023 została podpisana umowa  pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia a Szpitalem Powiatowym im, prof. Romana Drewsa z siedzibą w Chodzieży na udzielenie w roku 2023 dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. W ramach przyznanej dotacji celowej Szpital zakupił w drodze przetargu nieograniczonego stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych oraz stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych.  Zakupione roboty będą użytkowane w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej , który dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i wysoko wykwalifikowanym zespołem fizjoterapeutów. Roboty będą wspierały przede wszystkim rehabilitację pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie kończyn dolnych i górnych , szczególnie po endoprotezoplastyce : biodra, kolana i barku oraz po innych dużych zabiegach ortopedycznych w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Robot rehabilitacyjny to innowacyjne urządzenie umożliwiające prowadzenie nadzorowanej  intensywnej rehabilitacji z pacjentem , wspomagające pracę fizjoterapeutów i możliwe do zastosowania we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych do ćwiczeń czynnych z oporem i biernej mobilizacji.  Mobilizacja robotem może być prowadzona dla dużych grup mięśni  kończyny dolnej lub górnej. Robot  zapewnia wysoką jakość i dokładność wykonywanych ćwiczeń . Umożliwia planowanie, nadzór oraz dokumentowanie wykonanych zabiegów.
Ponadto robot skraca czas terapii pacjenta, ogranicza ryzyko zniechęcenia do rehabilitacji , zwiększa motywację pacjenta oraz poprawia warunki pracy fizjoterapeutów.

 

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki