Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 09.07.2021r.

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29 Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ogłasza konkurs i zaprasza pielęgniarki oraz ratowników medycznych –...

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 07.07.2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE    W ZAKRESIE: Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur POZ) Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora...

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 01.07.2021r.

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29 Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: – Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz...

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 19.05.2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE    W ZAKRESIE: Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale ginekologiczno-położniczym Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w oddziale...
Rozmiar czcionki