Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Udzielanie świadczeń:
1) ratownik medyczny

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/05/2020 z dnia 12.05.2020 r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń
1) ratownik medyczny

Rybakowski Marcin

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl.

 

Chodzież, dnia : 22.05.2020
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Ewa Fleischer

Rozmiar czcionki