Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
 2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Poradniach Specjalistycznych oraz kompletowanie danych do realizowanego przez Szpital Projektu
 3. Zespołu Ratownictwa Medycznego – ratownik medyczny – kierowca
 4. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/07/2021 z dnia 12.07.2021 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
  Grażyna Maczyńska             100 pkt
 1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Poradniach Specjalistycznych oraz kompletowanie danych do realizowanego przez Szpital Projektu
  Emilia Jagat                          100 pkt
 1. Zespołu Ratownictwa Medycznego – ratownik medyczny – kierowca
  Kamil Krawiec                      100 pkt
 1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
  Nie wpłynęła żadna oferta

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 23.07.2021

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki