Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
– dziecięcym
– izbie przyjęć
Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale:
– Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/09/2019 z dnia 10.09.2019r.
informuję, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

W ZAKRESIE:

Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:
– dziecięcym
Lek. med. Sonia Olszowska-Walkiewicz
– izbie przyjęć
Nie wpłynęła żadna oferta

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale:
– Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Piotr Różek
– Oddziale wewnętrznym
Piotr Różek
Sławomira Oltmann

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 23.09.2019
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki