Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Dziecięcym
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć
3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

– Oddziale Dziecięcym
– Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 20.07.2019 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy: 01.08.2019 do 31.07.2023

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

 

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki