Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

Oddział urazowo-ortopedyczny realizuje świadczenia opieki medycznej z rodzaju ortopedii i traumatologii narządów ruchu.
Pacjenci przyjmowani są do oddziału:

 • w trybie planowym na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty; przyjęcie to wymaga wcześniejszego uzgodnienia i wpisu w kolejkach oczekujących,
 • w trybie nagłym z Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Chodzieży,
 • pilne przypadki spoza powiatu chodzieskiego wymagają uzgodnienia telefonicznego z lekarzem oddziału urazowo-ortopedycznego.

Świadczenia są wykonywane bezpłatnie ( refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ) dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne lub inne podstawy do wykonywania refundowanych świadczeń zdrowotnych ( Sprawdź listę podstaw do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej refundowanej przez NFZ – tutaj ).

 

KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszystkie procedury medyczne wykonywane w trybie planowym podlegają zapisowi do kolejki oczekujących.
Zapis do kolejki oczekujących prowadzi sekretariat oddziału w porozumieniu z lekarzem specjalistą zatrudnionym w oddziale. Wpis na listę oczekujących jest możliwy na podstawie oryginału ważnego skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza.
Oryginał skierowania jest zatrzymywany w oddziale do momentu realizacji świadczenia lub rezygnacji pacjenta z oczekiwania na wykonanie procedury medycznej.

Kontakt w sprawie zapisu do kolejki oczekujących – tel. 67 28 26 753 ( sekretariat ) lub 67 28 26 754 ( pielęgniarka oddziałowa ) a także osobiście w sekretariacie oddziału w poniedziałek i czwartek w godz. 12.00 – 14.00.

 

Zakres wykonywanych operacji:

 • operacyjne leczenie złamań: AO, ZESPOL, stabilizacje zewnętrzne
 • chirurgia ręki bez mikrochirurgii w przypadkach ostrych i planowane zabiegi rekonstrukcyjne
 • reumoortopedia – synowektomie, endoprotezoplastyki stawów rąk i stóp
 • osteotomie korekcyjne stawów biodrowych i kolanowych
 • leczenie deformacji stóp u dorosłych, stopa artrotyczna, paluchy koślawe
 • leczenie powikłań i zaburzeń zrostu kostnego (stawy rzekome), i deformacji po złamaniach
 • endoprotezoplastyka stawów biodrowych – całkowita cementowa i bez cementowa, częściowa (połowiczna)
 • endoprotezoplastyka całkowita stawów kolanowych
 • operacje rewizyjne w przypadkach powikłań i obluzowań implantów po endoprotezoplastykach (z użyciem „koszyczków”, przeszczepów kostnych itp.)
 • operacje artroskopowe stawów kolanowych: meniscektomie, chondrektomie, przeszczepy chrzęstno-kostne mozaikowe, plastyki ACL
 • zabiegi wertebroplastyki w świeżych złamaniach kręgosłupa
 • zabiegi termolezji w leczeniu bólu

UWAGA:

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Zmiany wrodzone:

 • Wrodzone zwichnięcia biodra
 • Wrodzona szpotawość biodra
 • Wrodzona stopa końsko – szpotawa
 • Wrodzona stopa płasko – koślawa
 • Wrodzona stopa piętowa

Zmiany urazowe:

 • Rany skóry, mięśni i stawów
 • Urazowe uszkodzenia ścięgien
 • Pourazowe bliznowce i przykurcze
 • Skręcenia stawów z powikłaniami
 • Złamania kości
 • Pourazowe zwichnięcia stawów
 • Martwica jałowa głowy kości udowej
 • Choroby kikuta kończyny po amputacjach

Zmiany zapalne i pozapalne

 • Krwiopochodne zapalenie kości i stawów
 • Ropne zapalenie kaletek
 • Zwichnięcia i podwichnięcia patologiczne
 • Pierwotne reumatyczne zapalenie stawów
 • Wtórne zmiany zwyrodnieniowe stawów reumatycznych

Zmiany zniekształcające stawów

 • Zwyrodnienie stawów biodrowych
 • Zwyrodnienie stawów kolanowych
 • Zwyrodnienie stawu skokowo – piszczelowego
 • Zwyrodnienia śródstopia
 • Zwyrodnienia stawu łopatkowo – ramiennego
 • Zwyrodnienia stawu łokciowego
 • Zwyrodnienia nadgarstka

Kontakt z oddziałem urazowo-ortopedycznym

Dyżurka pielęgniarska
tel. 67 28 26 751

Dyżurka lekarska
tel. 67 28 26 752

Sekretariat oddziału
tel. 67 28 26 753

Kadra zarządzająca oddziałem

Zarządzający oddziałem
lek.med. Michał Czosnowski
(specjalista ortopedii i traumatologii
specjalista organizacji ochrony zdrowia)

Zastępca zarządzającego
lek.med. Krzysztof Łochowicz
(specjalista ortopedii i traumatologii)

Pielęgniarka oddziałowa
Katarzyna Maciaszek
(specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego)

Rozmiar czcionki